Fakta_web-400x589

Fakta

I sensommeren 2013 blev det lovbestemt, at alle forbrugsmålere på elforsyningen i DK skal kunne fjernaflæses inden 2020. Herved sikres forbrugerne korrekt afregning og mulighed for køb af el på det frie marked.

Struer Forsyning har arbejdet på at indføre fjernaflæste forbrugsmålere i en årrække. Vi er således blandt de første i Vestjylland, der går i gang med at udskifte forbrugsmålere. Udskiftningen forløber fra januar 2014 til december 2016.

Struer Forsyning varetager forsyning af:

  • El indenfor Struer by
  • Fjernvarme i Struer by, Bremdal, Hjerm, Humlum og Vejrum
  • Vand i Struer Kommune syd med undtagelse af forsyningsområderne under Hjerm, Bremdal, Humlum og Livbjerggård Vandværk
  • Spildevandsydelser i Struer Kommune

Vidste du, at Struer Forsyning…

  • Renser ca. 2 mil m3 spildevand, som transporteres til forsyningsselskabets 3 rensningsanlæg igennem vores kloaknet, som er ca. 380 km.
  • Struer Forsyning er forpligtet til at skaffe ca. 8.000 MWh pr. år i energibesparelse. Heraf realiseres ca. 2.000 MWh pr. år i samarbejde med lokale håndværkere, hvilket svarer til ca. 120 alm. parcelhuses varmeforbrug på et år.
  • Distribuerer ca. 65 mio kWh el, som transporteres i forsyningsselskabets 190 km kabelnet.

 

Struer Forsyning • Jyllandsgade 1 • 7600 Struer • E: forsyning@struerforsyning.dk