Fordelene_web

Fjernaflæste forbrugsmålere giver følgende fordele

For dig som forbruger:

 • Du behøver ikke længere selv huske at aflæse og indsende det årlige selvaflæsningskort.
  Med fjernaflæste forbrugsmålere sker det automatisk via internettet.
 • Du får via en webportal adgang til husstandens time til time-forbrug – på den måde kan du analysere husstandens forbrug og sætte fokus på energibesparende tiltag.
 • Med tiden kan du tilkøbe automatisk lækageovervågning, som giver nedsættelse af forsikringspræmie hos nogle forsikringsselskaber.

For Struer Forsyning:

 • Forsyningsselskabet får bl.a. mere præcis viden om frem- og tilbageløbstemperaturer og om effekt- og spændingsniveauet. På baggrund af denne viden kan vi optimere vores forsyningsnet og dermed reducere energiforbrug/-tab.
 • Struer Forsyning får bedre mulighed for at overvåge forbrugerens anlæg og informere forbrugeren om evt. fejl.
 • Administrativ lettelse i forbindelse med den årlige årsaflæsning.

Du hører nærmere…

 • Når vi nærmer os din vej eller din gade, lægger vi en seddel i din postkasse med dato for udskiftning af dine forbrugsmålere. Hvis du ikke er hjemme, vil det være en stor hjælp for os, hvis du har mulighed for at give os adgang til målerne via en nabo eller lignende.
  Alternativt kan du kontakte vores montør pr. telefon og aftale en anden dag.
  Du kan altid gå på struerforsyning.dk og læse mere om projektet og de fordele, fjernaflæsning giver dig på sigt.
Struer Forsyning • Jyllandsgade 1 • 7600 Struer • E: forsyning@struerforsyning.dk