hvordan-og-hvornar

Udskiftning af
målere over tre år

Den enkelte forbruger må væbne sig med lidt tålmodighed, da det er et større projekt for
Struer Forsyning at installere fjernaflæste forbrugsmålere.

– Vores montører skal skifte omkring 6.200 elmålere,
3.500 vandmålere og 5.200 fjernevarmemålere hos
forsyningsselskabets kunder i kommunen. Ifølge vores
projektberegninger vil det tage ca. 3 år, inden vi har
været hele vejen rundt, fortæller Knud Schousboe fra
Struer Forsyning.

Han påpeger i øvrigt, at det ikke vil være
muligt for forbrugerne at logge på webportalen og se
deres forbrug, så snart den nye måler er sat op.

– Vi har delt kommunen op i områder. Først når vi har
udskiftet målere hos alle kunder i ét område, kan man
logge på webportalen og se husstandens forbrug,
fortæller Knud Schousboe.

Struer Forsyning lægger vægt på at informere den
enkelte forbruger, så ingen er i tvivl om, hvad der skal
ske hvornår og hvorfor. På oversigtskortet til højre
fremgår det, hvordan Struer by er delt op i ni områder.

Struer Forsyning • Jyllandsgade 1 • 7600 Struer • E: forsyning@struerforsyning.dk